Program festivalu Žatva Tvorivosti

Program festivalu priebežne dopĺňame. Ak chcete získať informácie medzi prvými, sledujte podujatie Žatva Tvorivosti na facebooku.

27.8. o 18:00, Záhrada Slovenského národného múzea

Klasika na scéne – Únos do ticha

Poslucháči sa môžu tešiť na koncert zoskupenia Quasi Trio v zložení: Marie Hasoňová (husle), Judita Škodová (violončelo), Kateřina Ochmanová(klavír) a ako hosť Šlepec Vlado (tenor)

Romulus V (foto Adam Tkáčik)
28.8. o 19:00, BarMuseum

Romulus V. (Uhol_92)

Terorizmus na antický spôsob v podaní posledného rímskeho cisára Romula. Liberál, humanista a pacifista, s ktorým by ste zašli na kávu, do ktorej vám napľuje. Historizujúca provokácia s dvomi hercami, záchrannou vestou a jednou dilemou: katastrofálny kapitalizmus či kapitálna katastrofa? Inscenácia je inšpirovaná hrou Romulus Veľký od Friedricha Dürrenmatta.

28.8. o 21:00, BarMuseum

Víťazné filmy súťaže Cineama 2019

CINEAMA je celoštátna postupová súťaž a prehliadka amatérskej filmovej tvorby, ktorú organizuje Národné osvetové centrum už od roku 1995. V Martine premietneme filmy Mickey a myš, Šikana, Nápad, Face Off, Ružová je nová modrá, Dokonalosť, Zmysel, Z cesty, V sobotu vo Vlkolíncu, Trenčín, a laureáta hlavnej ceny Cineama 2019 – Zo života horského meteorológa.

Jean Favoritka, Žatva tvorivosti
29.8. o 10:00, BarMuseum

Jean Favoritka (Divadlo Gasparego)

Príbeh jedného z najvýznamnejších francúzskych humoristov a ilustrátorov J.J. Sempého, rozpráva dojemný príbeh o priateľstve, dôvere a ješitnosti a tiež o veľkej láske k cyklistike. Hrdinom je opravár bicyklov, ktorým rozumie telom i dušou no predsa len skrýva jedno veľké tajomstvo.

Post Bellum - Tak toto neprejde
29.8. o 16:00, BarMuseum

Tak toto neprejde (Post Bellum)

Zážitkový workshop o téme totalitných režimov, prenasledovania a nedodržiavania ľudských práv. Účastníci sa stávajú skupinou intelektuálov, umelcov i obyčajných ľudí s osobnými osudmi a s túžbou vyjadriť vlastné pocity, túžby, želania, kritické slová i duchovné hodnoty. Stretávajú sa a rozhodnú sa vytvoriť umelecké texty a vydať ich vo vlastnej réžii ako samizdatový časopis. Táto činnosť, ktorá sa im javila ako nevinná, nenechala dlho čakať na reakcie a za svoje činy prežijú prenasledovanie, vypočúvanie.

29.8. o 21:30, BarMuseum

Animované filmy od slovenských tvorcov

Najlepšie animované filmy pre deti od slovenských tvorcov, ktorí súťažili v medzinárodnej súťaži Bienále animácie Bratislava

30.8. o 10:00, BarMuseum

Animované filmy od slovenských tvorcov

Najlepšie animované filmy pre deti od slovenských tvorcov, ktorí súťažili v medzinárodnej súťaži Bienále animácie Bratislava

30.8. o 14:00, BarMuseum

animované filmy od detských tvorcov

Výber animovaných filmy, ktoré pre deti vytvorili deti počas súťaže Bienále animácie Bratislava


Program festivalu priebežne dopĺňame. Ak chcete získať informácie medzi prvými, sledujte podujatie Žatva Tvorivosti na facebooku.

Žatva tvorivosti

Je Žatva tvorivosti to isté ako Scénická žatva?

Festival Scénická žatva je každoročne vrcholom sezóny ochotníckeho divadla na Slovensku. V tomto roku ale zasiahla vyššia moc a celá ochotnícka sezóna sa musela presunúť na jeseň. Preto sa musel zmeniť aj termín Scénickej žatvy na december. A v decembri sa Národnému osvetovému centru nepodarilo nájsť pre Scénickú žatvu priestory, preto, aby vôbec Scénická žatva mohla tento rok byť, Národné osvetové centrum ju presunulo do Bratislavy.

Ale čo je potom Žatva tvorivosti?

Žatva tvorivosti je menší festival, počas ktorého v Martine koncom augusta prinesieme tvorivé dielne pre divadelných ochotníkov, program s divadelnými predstaveniami, diskusiami a žatevnou náladou. Scénickú žatvu v Martine nechceme nahradiť, chceme len vyplniť medzeru, ktorá v tento tragikomický rok divadla vznikla.

Matej Moško, programový riaditeľ festivalu Scénická žatva

Tvorivé dielne

Tvorivé dielne budú prebiehať od rána 28.8. do 30.8.

Michaela Zakuťanská, Žatva tvorivosti 2020
Michaela Zakuťanská

Čo je to tá dramaturgia? (obsadené)

DIELŇA JE UŽ PLNÁ
Odpovieme si na otázky – Ako vybrať vhodný text na uvedenie? Kde hľadať? Kadiaľ ísť? Koho nasledovať? Ako text upraviť? A čo všetko si taký dramaturg môže a nemôže dovoliť? Počas workshopu si vyskúšame viacero dramatugrických prístupov, od práce s výberom témy, cez prácu s originálnou predlohou, až po praktické skúmanie okolia a pretavenie aktuálnych tém do klasických aj nových textov.

O LEKTORKE
Michaela Zakuťanská je považovaná za autorku s originálnym štýlom a nekompromisným, no humorne ladeným pohľadom na súčasný svet v spoločenských súvislostiach. Je spoluzakladateľkou Prešovského národného divadla (PND, 2013). V súčasnosti sa venuje najmä divadelnej a rozhlasovej dramatickej tvorbe a tiež písaniu internetovéo seriálu Kavej. Živelnosť prešovskej nátury, bytostný intelektuálny punk a súčasný jazyk (živý i dramatický) vytvára z jej textov originálne generačné výpovede.

Jazmína Piktorová, Žatva Tvorivosti
Jazmína Piktorová

Fyzické divadlo

Budeme prekračovať svoje psychické aj telesné limity vo fyzickom tréningu zameranom na precíznosť, ale aj slobodu pohybu, na posilnenie kondície, ale aj predstavivosti a tvorivosti, na pochopenie rytmu a koordinácie tela, na rozvoj skupinovej spolupráce, ale aj zdravej súťaživosti. Vyskúšame si tiež úlohy tvorcu vlastného materiálu – pohybového, hlasového, s objektom a experimentovanie s formou a obsahom tohto materiálu v spontánnej i na cieľ zameranej kreatívnej práci.

O LEKTORKE
Jazmína Piktorová je herečka a performerka, ktorej tvorba spočíva v prepájaní fyzického divadla s tancom, herectvom a lyrickou klauniádou. K tejto „multižánrovosti“ bola vedená počas štúdia v Ateliéri Fyzického divadla na JAMU v Brne, a aj preto v súčasnosti pôsobí na nezávislej kultúrnej scéne pod hlavičkou kolektívu ZDRUHESTRANY a zároveň ako hosť na závislých scénach v Česku a na Slovensku. Spolupracuje s kočovnou platformou Le Cabaret Nomade a s nezávislými tanečnými a divadelnými zoskupeniami ME-SA, MimoOs, Odivo, Divadlo Piki.

Ľubo Bukový

Herecká dielňa (OSADENÉ)

DIELŇA JE UŽ PLNÁ
Náplň tvorivej dielne je zameraný na pochopenie základných tvorivých impulzov v oblasti divadelnej tvorby, rozvoj kreatívnych schopností tvorcu a improvizačných postupov v divadelnom umení, aktívnu prácu s dramatickým materiálom, praktické metódy výstavby divadelnej situácie a tvorivej slobody v divadelnej etude.

O LEKTOROVI
Performatívnemu umeniu sa Ľubo Bukový profesionálne venuje od roku 2004. Účinkoval vo väčšine slovenských divadiel. Je zakladateľom niekoľkých nezávislých divadelných zoskupení. V pedagogickej činnosti sa venuje rozvoju tvorivých techník analýzy v akcii. Je držiteľom niekoľkých slovenských a medzinárodných ocenení v oblasti divadelnej a filmovej tvorby.

René Miko, Žatva Tvorivosti
René Miko

Ako fotografovať divadlo

Pred rokmi ma režisér Ľubo Majera prinútil rozmýšľať nad divadelnou fotografiou. Na javisku svietil len sviečkou a vtedajsie filmy dosiahli len minimum ISO oproti dnešným časom. Ako som to vyriešil? Aj takéto triky divadelnej fotografie sa naučíte na workshope na Žatve tvorivosti.

O LEKTOROVI
René Miko je fotograf na voľnej nohe od roku 1995. Odvtedy fotí aj v mnohých divadlách na Slovensku a v zahraničí. Fotil pre väčšinu slovenských divadelných režisérov.

Prihláška do tvorivej dielne

Prihlásiť sa do dielne môže ktokoľvek, kto dovŕšil vek aspoň 15 rokov. Informácie k platbe Vám pošleme až po spracovaní prihlášky. Zatiaľ nemusíte vyťahovať peňaženku.

Kde čo nájdete

Mapa Žatvy tvorivosti

Na celú obrazovku

Opus Delicti
IČO 50285254
info@panakrala.sk

Hlavným organizátorom podujatia Žatva tvorivosti je občianske združenie Opus Delicti.